ی

يجز شعر جسده

يجز شعر جسده فی المنام

يجز شعر جسده فی المنام

محمد بن سيرين

يجز شعر جسده فی المنام من رأى أنه يجز شعر جسده نال زيادة في دنياه، وكذلك كل زيادة في الجسم إذا أخذت

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button