الشيطان فرحا و مسرورا

محمد بن سيرين

الشيطان فرحا و مسرورا

ومن رأى الشيطان فرحاً مسروراً، اشتغل بالشهوات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *